Jesenska zabava s Helen Doron English

Jesenska zabava s Helen Doron English

Prijavite se za besplatan ogledni sat u jesenskom upisnom roku i saznajte zašto djeca vole Helen Doron engleski!

Lokacija Dob, DAN I VRIJEME
Dubrovnik

Prijavi se!

3-4 godine / PET 29.09. u 17:15 h
4-6 godina / UTO 26.09. u 17:15 h
Rijeka

Prijavi se!

3mj-2 godine UTORAK 17:00 h
2-3 godine PETAK 16:00 h
3-4 godine SRIJEDA 19:00 h
4-5,5 godina PETAK 17:00 h
5,5-7 godina PONEDJELJAK 19:00 h
Split

Prijavi se!

2-3 godine / SUB 23.09. u 10:00h (6 mjesta)
Zadar

Prijavi se!

15-23 mjeseca / PON u 17:00 h - 2 mjesta

5,5-7 godina / ČET u 18:00 h - 1 mjesto
5,5-7 godina / PET u 19:15 h - 1 mjesto

7-8 godina (2 razred) / SRI u 18:00 - 4 mjesta

3 razred / PON u 19:15 h - 3 mjesta
3 razred / UTO u 19:15 h - 2 mjesta
3 razred / SRI u 19:15 h - 1 mjesto
3 razred / ČET u 19:15 h - 3 mjesta

4-5 razred / UTO u 19:15 h - 4 mjesta
5-6 razred / SRI u 19:15 h - 4 mjesta
6-8 razred / ČET u 19:15 h - 2 mjesta
6-8 razred / PET u 19:15 h - 4 mjesta
Gajnice

Prijavi se!

3mj-2 godine / PON 25.09. u 17:00h
4-5,5 godina / PON 25.09. u 17:00h
4-5,5 godina / UTO 26.09. u 17:00h
5,5-7 godina / UTO 26.09. u 18:00h
3-4 godine / SRI 27.09. u 17:00h
5,5-7 godina SRI 2/ 7.09. u 19:00h
3-4 godine / ČET 28.09. u 17:00h
2-3 godine / ČET 28.09. u 17:00h
5,5-7 godina / ČET 28.09. u 18:00h
7-9 godina / ČET 28.09. u 19:00h
9-11 godina / PET 29.09. u 19:00h
7-9 godina / PET 29.09. u 19:15h
Kruge

Prijavi se!

0-2 godine / SUB u 09:00h (23.09.)
0-2 godine / SUB u 09:00h (30.09.)
2-3 godine / SRI u 18:00h (27.09.)
2-3 godine / SUB u 10:05h (23.09.)
2-3 godine / SUB u 10:05h (30.09.)
3-4 godine / SRI u 18:00h (27.09.)
3-4 godine / SUB u 11:00h (23.09.)
3-4 godine / SUB u 11:00h (30.09.)
4-5 godine / PON u 18:05h (25.09.)
7-8 godine / SRI u 17:00h (27.09.)
9-11 godine / ČET u 19:00h (28.09.)
12-13 godine / PET u 19:20h (29.09.)
Maksimir

Prijavi se!

do 2 godine / SUB 23.09. u 09:00 h
2-3 godine / SUB 23.09. u 10:00 h
3-4 godine / SUB 23.09. u 11:00 h
4-6 godina / SUB 23.09. u 12:00 h
Medveščak

Prijavi se!

0-2 godine / PON u 17:00h (25.09.)
0-2 godine / SRI u 17:00h (27.09.)
2-3 godine / PON u 18:00h (25.09.)
2-3 godine / SRI u 17:50h (27.09.)
3-4 godine / PET u 18:00h (29.09.)
4-5 godine / SRI u 18:40h (27.09.)
6-8 godine / PON u 18:50h (27.09.)
9-11 godine / UTO u 19:00h (26.09.)
12-13 godine / PET u 19:00h (29.09.)
Ravnice

Prijavi se!

4-5,5 godina UTORAK 17:00 h
4-5,5 godina UTORAK 18:00 h
3mj-2 godine SRIJEDA 17:00 h
Sesvete

Prijavi se!

3-4 godine SRI 27.09. u 18:00h
3-4 godine ČET 28.09. u 17:00h
4-5,5 godina UTO 26.09. u 17:00h
4-5,5 godina SRI 27.09. u 17:00h
4-5,5 godina ČET 28.09. u 18:00h
6-7 godina PON 25.09. u 18h:00h
6-7 godina ČET 28.09. u 18:00h
7-9 godina ČET 28.09. u 19:00h
Sigečica

Prijavi se!

0-2 godine / UTO u 17:50h (26.09.)
2-3 godine / PON u 17:40h (25.09.)
2-3 godine / ČET u 17:00h (28.09.)
3-4 godine / UTO u 18:35h (26.09.)
3-4 godine / SRI u 17:30h (27.09.)
4-5 godine / SRI u 18:20h (27.09.)
4-5 godine / ČET u 18:00h (28.09.)
6-8 godine / PET u 16:30h (29.09.)
9-11 godine / UTO u 19:05 (26.09.)
9-11 godine / ČET u 17:50h (28.09.)
12-13 godine / PET u 19:00h (29.09.)
Sveti Duh

Prijavi se!

1-2 godine ČET u 17:00 h (1 mjesto)
2-3 godine SRI u 16:00 h (2 mjesta)
2-3 godine ČET u 17:00 h (3 mjesta)
2-3 godine PET u 18:00 h (5 mjesta)
2-3 godine SUB u 09:00 h (2 mjesta)
3-4 godine PON u 17:00 h (1 mjesto)
3-4 godine UTO u 19:15 h (2 mjesta)
3-4 godine PET u 17:00 h (8 mjesta)
3-4 godine PET u 18:00 h (1 mjesto)
4-5,5 godina PON u 19:15 h (1 mjesto)
4-5,5 godina UTO u 16:00 h (8 mjesta)
4-5,5 godina SRI u 17:00 h (4 mjesta)
4-5,5 godina ČET u 17:00 h (1 mjesto)
4-5,5 godina PET u 18:00 h (2 mjesta)
4-5,5 godina SUB u 11:00 h (1 mjesto)
5,5-7 godina PON u 16:45 h (4 mjesta)
5,5-7 godina PET u 19:00 h (5 mjesta)
11-13 godina ČET u 19:00 h (4 mjesta)
12-14 godina SRI u 19:15 h (3 mjesta)
Vrbik

Prijavi se!

0-2 godine / PON u 17:00h (25.09.)
2-3 godine / PON u 17:50h (25.09.)
3-4 godine / PON u 18:40h (25.09.)
4-5 godine / ČET u 17:00h (28.09.)
6-8 godine / SRI u 17:50h (27.09.)
9-11 godine / ČET u 16:15h (28.09.)
9-11 godine / ČET u 19:10h (28.09.)
12-13 godine / PET u 19:00h (29.09.)
Zaprešić

Prijavi se!

5,5-7 godina / PON 25.09. u 17:00h
2-3 godine / UTO 26.09. u 17:00h
7-9 godina / UTO 26.09. u 19:00h
3-4 godine / ČET 27.09. u 17:00h
4-5,5 godina / PET 29.09. u 19:00h

Helen Doron

"Nastava je besprijekorno organizirana i pripremljena.  Estetsko uređenje prostora i učionica, kao i izrada didaktičkih materijala je za svaku pohvalu.
Moje dijete je tamo sretno i zadovoljno, jedva čeka svaki novi sat, obožava svoju teacher i stekla je nove prijatelje kao i nova znanja. Odlično!"

Lena Meštrović 4.g. i mama Irena

"Profesor sam jezika s višegodišnjim iskustvom u radu u nastavi. Ocjenu Helen Doron nastavi i teacher Marti dajem i kao nastavnik i kao mama. Nora s veseljem ide na engleski, na satu je jako uzbuđena,a do idućeg sata stalno pita kada idemo ponovno. Teacher Marta joj je uzor i kod kuće je glumi. Mislim da vam je dovoljno veliki dokaz i pohvala teacher Marti za odličan rad. Ne bih ništa mijenjala."
Nora Mršić 3.g. i mama Damira