Jesenska zabava s Helen Doron English

Jesenska zabava s Helen Doron English

Prijavite se za besplatan ogledni sat u jesenskom upisnom roku i saznajte zašto djeca vole Helen Doron engleski!

Lokacija DATUM, VRIJEME i DOB
Bjelovar

Prijavi se!

UTORAK / 16h / 2 do 3 godine
UTORAK / 17h / 3 do 4 godine
UTORAK / 18h / 4 do 5 godina
SRIJEDA / 17h / 3 do 4 godine
SRIJEDA / 18h / 5 do 6 godina
ČETVRTAK / 17.45h / 5 do 6 godina
ČETVRTAK / 19.15h / 10 do 12 godina
Cres

Prijavi se!

PONEDJELJAK / 17h / do 2 godine
UTORAK / 14h / 1. razred
UTORAK / 17h / 4 do 5 godina
SRIJEDA / 18h / 6 do 7 godina (predškolci)
ČETVRTAK / 16.30h / 2 do 3 godine
ČETVRTAK / 17.40h / 9 do 10 godina (3.razred)
PETAK / 14.30h / 8. razred
PETAK / 16.45h / 6. i 7.razred
Koprivnica

Prijavi se!

PONEDJELJAK / 17h /6 do 8 godine
PONEDJELJAK / 18.14h / 8 do 10 godina
UTORAK / 17h / 5 do 6 godina
SRIJEDA / 17h / 1 do 2 godina
SRIJEDA / 16h / 3 do 4 godina
SRIJEDA / 19h / 4 do 5 godina
Mali Lošinj

Prijavi se!

UTORAK / 16h / 5 do 6 godina
UTORAK / 17h / 9 do 10 godina (3.razred)
UTORAK / 18.30h / 6 do 7 godina
Rijeka

Prijavi se!

PONEDJELJAK / 17h / 2 do 3 godine
ČETVRTAK / 17h / 2 do 3 godine
PONEDJELJAK / 17h / 3 do 4 godine
PONEDJELJAK / 18h / 3 do 4 godine
SRIJEDA / 17h / 3 do 4 godine
UTORAK / 17h / 4 do 5 godina
SRIJEDA / 17h / 4 do 5 godina
SRIJEDA / 18h / 4 do 5 godina
ČETVRTAK / 17h / 4 do 5 godina
PETAK / 17h / 4 do 5 godina
SRIJEDA / 17h / 5 do 6 godina
PONEDJELJAK / 17h / 8 do 11 godina
PONEDJELJAK / 19h / 8 do 11 godina
ČETVRTAK / 18.45h / 8 do 11 godina
Samobor

Prijavi se!

PONEDJELJAK / 18h / 5 do 6 godina
PONEDJELJAK / 19.15h / 12 do 14 godina
UTORAK / 17.30h / 3 do 4 godine
SRIJEDA / 17h / 6 do 7 godina
SRIJEDA / 18h / 1,5 do 2 godine
SRIJEDA / 19h / 9 do 11 godina
ČETVRTAK / 17h / 3 do 4 godine
ČETVRTAK / 19h / 9 do 11 godina
PETAK / 18.20h / 4 do 5 godine
PETAK / 19.15h / 9 do 10 godina
Varaždin

Prijavi se!

PONEDJELJAK / 17h / 5 do 6 godine
UTORAK / 16h / 4 do 5 godine
UTORAK / 17h / 3 mj do 2 godine
UTORAK / 19h / 4 do 5 godina
SRIJEDA / 18.15h / 6 do 8 godine
SRIJEDA / 19.20h / 12 do 16 godina
ČETVRTAK / 19.20h / 9 do 11 godina
ČETVRTAK / 16h / 3 do 4 godine
PETAK / 19h / 4 do 5 godina
PETAK / 16h /2 do 3 godine
Zadar

Prijavi se!

UTORAK / 17h / 3 do 12 mjeseci
SRIJEDA / 17h / 13 do 23 mjeseca
PETAK / 18h / 2 do 3 godine
PETAK / 16.45h / 3 do 4 godine
UTORAK / 18h / 4 do 5 godina
UTORAK / 17h / 5 do 5.5 godina
SRIJEDA / 18h / 5 do 5.5 godina
PONEDJELJAK / 18h / predškolci
PETAK / 16.45h / predškolci
SUBOTA / 10h / predškolci
UTORAK / 18h / 1. razred
SRIJEDA / 18h / 1. razred
ČETVRTAK / 18h / 2. razred
SUBOTA / 11.15h / 3. razred
UTORAK / 19.15h / 4. razred
SRIJEDA / 19.15h / 4. razred
ČETVRTAK / 19.15h / 4. razred
UTORAK / 19.15h / 5. i 6.razred
PETAK / 19.15h / 5. i 6.razred
Dubrava

Prijavi se!

PONEDJELJAK / 17h / 4 do 5 godina
PONEDJELJAK / 17h / 5 do 6 godina
PONEDJELJAK / 18h / 4 do 5 godina
PONEDJELJAK / 19h / 8 do 9 godina
PONEDJELJAK / 19h / 9 do 10 godina
UTORAK / 17h / 5 do 6 godina
UTORAK / 18h / 7 do 8 godina
UTORAK / 19h / 11 do 12 godina
SRIJEDA / 17h / 4 do 5 godina
SRIJEDA / 17h / 5 do 6 godina
SRIJEDA / 18h / 6 do 7 godina
ČETVRTAK / 17h / 4 do 5 godina
ČETVRTAK / 17h / 7 do 8 godina
ČETVRTAK / 18h / 7 do 9 godina
PETAK / 18h / 3 do 4 godine
PETAK / 19h / 10 do 11 godina
ČETVRTAK / 19h / 9 do 12 godina - Markuševac
Kruge

Prijavi se!

15.11.2018. / 16.30h / 9 do 10 godina
15.11.2018. / 17h / 5 do 6 godina
15.11.2018. / 19h / 10 do 11 godina
16.11.2018. / 16.15h / 11 do 12 godina
16.11.2018. / 17h / 3 do 4 godine
16.11.2018. / 17.50h / 10 do 11 godina
16.11.2018. / 18h / 2 do 3 godine
17.11.2018. / 9h / 0 do 2 godine
17.11.2018. / 10h / 3 do 4 godine
17.11.2018. / 10h / 5 do 6 godina
17.11.2018. / 11h / 4 do 5 godina
17.11.2018. / 11h / 6 do 7 godina
19.11.2018. / 17h / 7 do 8 godina
19.11.2018. / 19h / 10 do 11 godina
20.11.2018. / 16h / 12 do 14 godina
20.11.2018. / 19h / 7 do 8 godina
20.11.2018. / 19h / 11 do 12 godina
21.11.2018. / 17h / 2 do 3 godine
21.11.2018. / 17h / 6 do 7 godina
21.11.2018. / 18.05h / 4 do 5 godina
21.11.2018. / 19h / 14 do 16 godina
22.11.2018. / 16.30h / 9 do 10 godina
22.11.2018. / 17h / 5 do 6 godina
22.11.2018. / 19h / 10 do 11 godina
23.11.2018. / 16.15h / 11 do 12 godina
23.11.2018. / 17h / 3 do 4 godine
23.11.2018. / 17.50h / 10 do 11 godina
23.11.2018. / 18h / 2 do 3 godine
24.11.2018. / 9h / 0 do 2 godine
24.11.2018. / 10h / 3 do 4 godine
24.11.2018. / 10h / 5 do 6 godina
24.11.2018. / 11h / 4 do 5 godina
24.11.2018. / 11h / 6 do 7 godina
26.11.2018. / 17h / 7 do 8 godina
26.11.2018. / 19h / 10 do 11 godina
27.11.2018. / 16h / 12 do 14 godina
27.11.2018. / 19h / 7 do 8 godina
27.11.2018. / 19h / 11 do 12 godina
28.11.2018. / 17h / 2 do 3 godine
28.11.2018. / 17h / 6 do 7 godina
28.11.2018. / 18.05h / 4 do 5 godina
28.11.2018. / 19h / 14 do 16 godina
29.11.2018. / 16.30h / 9 do 10 godina
29.11.2018. / 17h / 5 do 6 godina
29.11.2018. / 19h / 10 do 11 godina
30.11.2018. / 16.15h / 11 do 12 godina
30.11.2018. / 17h / 3 do 4 godine
30.11.2018. / 17.50h / 10 do 11 godina
30.11.2018. / 18h / 2 do 3 godine
Lanište

Prijavi se!

SRIJEDA / 17.30h / 9 do 10 godina, 3.razred
ČETVRTAK / 17.15h / 3 do 4 godine
PETAK / 17h / 4 do 5 godina
PETAK / 19.15h / 10 do 11 godina, 4.razred
PONEDJELJAK / 19h / 7 do 8 godina, 1.razred
Maksimir

Prijavi se!

19.11.2018. / 16.45h / JWJ 6 do 7 godina
26.11.2018. / 16.45h / JWJ 6 do 7 godina
19.11.2018. / 17h / PRW 6 do 7 godina
26.11.2018. / 17h / PRW 6 do 7 godina
19.11.2018. / 18h / BBS 0 do 2 godine
26.11.2018. / 18h / BBS 0 do 2 godine
19.11.2018. / 18.15h / Botty 8 do 9 godina
26.11.2018. / 18.15h / Botty 8 do 9 godina
31.10.2018. / 17.45h / PRW 6 do 7 godina
21.11.2018. / 17.45h / PRW 6 do 7 godina
28.11.2018. / 17.45h / PRW 6 do 7 godina
31.10.2018. / 19h / IBD 3 do 4 godine
21.11.2018. / 19h / IBD 3 do 4 godine
28.11.2018. / 19h / IBD 3 do 4 godine
31.10.2018. / 19.15h / JWJ 7 do 8 godina
21.11.2018. / 19.15h / JWJ 7 do 8 godina
28.11.2018. / 19.15h / JWJ 7 do 8 godina
31.10.2018. / 19h / Botty 8 do 9 godina
21.11.2018. / 19h / Botty 8 do 9 godina
28.11.2018. / 19h / Botty 8 do 9 godina
15.11.2018. / 18h / IBD 3 do 4 godine
22.11.2018. / 18h / IBD 3 do 4 godine
29.11.2018. / 18h / IBD 3 do 4 godine
15.11.2018. / 19h / TC 13 do 15 godina
22.11.2018. / 19h / TC 13 do 15 godina
29.11.2018. / 19h / TC 13 do 15 godina
15.11.2018. / 17h / NAT 5 do 6 godina
22.11.2018. / 17h / NAT 5 do 6 godina
29.11.2018. / 17h / NAT 5 do 6 godina
16.11.2018. / 16.45h / FWF 4 do 5 godina
23.11.2018. / 16.45h / FWF 4 do 5 godina
30.11.2018. / 16.45h / FWF 4 do 5 godina
16.11.2018. / 17h / PRW 6 do 7 godina
23.11.2018. / 17h / PRW 6 do 7 godina
30.11.2018. / 17h / PRW 6 do 7 godina
16.11.2018. / 18h / TBS 2 do 3 godine
23.11.2018. / 18h / TBS 2 do 3 godine
30.11.2018. / 18h / TBS 2 do 3 godine
16.11.2018. / 19h / FWF 4 do 5 godina
23.11.2018. / 19h / FWF 4 do 5 godina
30.11.2018. / 19h / FWF 4 do 5 godina
16.11.2018. / 16.45h / BBS 0 do 2 godine
23.11.2018. / 16.45h / BBS 0 do 2 godine
30.11.2018. / 16.45h / BBS 0 do 2 godine
17.11.2018. / 9h / BBS 0 do 2 godine
24.11.2018. / 9h / BBS 0 do 2 godine
17.11.2018. / 10h / IBD 3 do 4 godine
24.11.2018. / 10h / IBD 3 do 4 godine
17.11.2018. / 11h / FWF 4 do 5 godina
24.11.2018. / 11h / FWF 4 do 5 godina
17.11.2018. / 12h / NAT 5 do 6 godina
24.11.2018. / 12h / NAT 5 do 6 godina
Ravnice

Prijavi se!

16.11.2018. / 18.00h / 4 do 5 godina
Sesvete

Prijavi se!

PONEDJELJAK / 17h / 6 do 7 godina
PONEDJELJAK / 18h / 2 do 3 godine
PONEDJELJAK / 19h / 7 do 9 godina
UTORAK / 18h / 3 do 4 godine
UTORAK / 19h / 4 do 5 godina
SRIJEDA / 17h / 6 do 7 godina
SRIJEDA / 19h / 7 do 9 godina
ČETVRTAK / 17h / 3 do 4 godine
Sigečica

Prijavi se!

15.11.2018. / 17h / 3 do 4 godine
15.11.2018. / 17h / 4 do 5 godina
15.11.2018. / 17.50h / 2 do 3 godine
15.11.2018. / 18.40h / 10 do 11 godina
16.11.2018. / 16.30h / 5 do 6 godina
16.11.2018. / 16.50h / 4 do 5 godina
16.11.2018. / 17.20h / 0 do 2 godine
16.11.2018. / 17.40h / 3 do 4 godine
16.11.2018. / 18.15h / 9 do 10 godina
19.11.2018. / 16.30h / 5 do 6 godina
19.11.2018. / 17.20h / 10 do 11 godina
19.11.2018. / 18.55h / 10 do 11 godina
19.11.2018. / 19h / 7 do 8 godina
20.11.2018. / 18.55h / 10 do 11 godina
20.11.2018. / 19.30h / 12 do 14 godina
21.11.2018. / 16.45h / 5 do 6 godina
21.11.2018. / 17.15h / 7 do 8 godina
21.11.2018. / 18.30h / 12 do 14 godina
21.11.2018. / 19.15h / 12 do 14 godina
22.11.2018. / 17h / 3 do 4 godine
22.11.2018. / 17h / 4 do 5 godina
22.11.2018. / 17.50h / 2 do 3 godine
22.11.2018. / 18.40h / 10 do 11 godina
23.11.2018. / 16.30h / 5 do 6 godina
23.11.2018. / 16.50h / 4 do 5 godina
23.11.2018. / 17.25h / 0 do 2 godine
23.11.2018. / 17.40h / 3 do 4 godine
23.11.2018. / 18.15h / 9 do 10 godina
26.11.2018. / 16.30h / 5 do 6 godina
26.11.2018. / 17.20h / 10 do 11 godina
26.11.2018. / 18.55h / 10 do 11 godina
26.11.2018. / 19h / 7 do 8 godina
27.11.2018. / 18.55h / 10 do 11 godina
27.11.2018. / 19.30h / 12 do 14 godina
28.11.2018. / 16.45h / 5 do 6 godina
28.11.2018. / 17.15h / 7 do 8 godina
28.11.2018. / 18.30h / 12 do 14 godina
28.11.2018. / 19.15h / 12 do 14 godina
29.11.2018. / 17h / 3 do 4 godine
29.11.2018. / 17h / 4 do 5 godina
29.11.2018. / 17.50h / 2 do 3 godine
29.11.2018. / 18.40h / 10 do 11 godina
30.11.2018. / 16.30h / 5 do 6 godina
30.11.2018. / 16.50h / 4 do 5 godina
30.11.2018. / 17.25h / 0 do 2 godine
30.11.2018. / 17.40h / 3 do 4 godine
30.11.2018. / 18.15h / 9 do 10 godina
Sveti Duh

Prijavi se!

19.11.2018. / 17h / 2 do 3 godine
26.11.2018. / 17h / 2 do 3 godine
19.11.2018. / 17h / 4 do 5 godina
26.11.2018. / 17h / 4 do 5 godina
19.11.2018. / 18.15h / 5 do 6 godina
26.11.2018. / 18.15h / 5 do 6 godina
19.11.2018. / 16.30h / 10 do 11 godina
26.11.2018. / 16.30h / 10 do 11 godina
20.11.2018. / 19h / 4 do 5 godina
27.11.2018. / 19h / 4 do 5 godina
21.11.2018. / 16.30h / 9 do 10 godina
28.11.2018. / 16.30h / 9 do 10 godina
21.11.2018. / 17h / 3mj do 24mj
28.11.2018. / 17h / 3mj do 24mj
21.11.2018. / 17h / 2 do 3 godine
28.11.2018. / 17h / 2 do 3 godine
21.11.2018. / 19.30h / 14 do 16 godina
28.11.2018. / 19.30h / 14 do 16 godina
21.11.2018. / 18h / 9 do 10 godina
28.11.2018. / 18h / 9 do 10 godina
21.11.2018. / 19h / 11 do 13 godina
28.11.2018. / 19h / 11 do 13 godina
15.11.2018. / 17h / 2 do 3 godine
22.11.2018. / 17h / 2 do 3 godine
29.11.2018. / 17h / 2 do 3 godine
15.11.2018. / 17h / 3 do 4 godine
22.11.2018. / 17h / 3 do 4 godine
29.11.2018. / 17h / 3 do 4 godine
15.11.2018. / 17h / 4 do 5 godina
22.11.2018. / 17h / 4 do 5 godina
29.11.2018. / 17h / 4 do 5 godina
15.11.2018. / 18h / 7 do 8 godina
22.11.2018. / 18h / 7 do 8 godina
29.11.2018. / 18h / 7 do 8 godina
15.11.2018. / 17h / 3mj do 24mj
22.11.2018. / 17h / 3mj do 24mj
29.11.2018. / 17h / 3mj do 24mj
15.11.2018. / 19h / 12 do 13 godina
22.11.2018. / 19h / 12 do 13 godina
29.11.2018. / 19h / 12 do 13 godina
16.11.2018. / 16.45h / 9 do 10 godina
23.11.2018. / 16.45h / 9 do 10 godina
30.11.2018. / 16.45h / 9 do 10 godina
16.11.2018. / 17h / 3 do 4 godine
23.11.2018. / 17h / 3 do 4 godine
30.11.2018. / 17h / 3 do 4 godine
17.11.2018. / 10h / 4 do 5 godina
24.11.2018. / 10h / 4 do 5 godina
Vrbik

Prijavi se!

15.11.2018. / 17h / 5 do 6 godina
15.11.2018. / 18h / 2 do 3 godine
15.11.2018. / 19h / 6 do 7 godina
15.11.2018. / 19.10h / 10 do 11 godina
16.11.2018. / 17h / 3 do 4 godine
16.11.2018. / 18h / 4 do 5 godina
16.11.2018. / 18.05h / 3 do 4 godine
16.11.2018. / 19h / 5 do 6 godina
16.11.2018. / 19h / 12 do 14 godina
19.11.2018. / 17h / 4 do 5 godina
19.11.2018. / 18h / 5 do 6 godina
19.11.2018. / 16.45h / 7 do 8 godina
19.11.2018. / 19h / 9 do 10 godina
20.11.2018. / 17.50h / 7 do 8 godina
20.11.2018. / 19h / 10 do 11 godina
21.11.2018. / 16.15h / 10 do 11 godina
21.11.2018. / 16.50h / 6 do 7 godina
21.11.2018. / 18h / 2 do 3 godine
21.11.2018. / 19h / 9 do 10 godina
22.11.2018. / 17h / 5 do 6 godina
22.11.2018. / 18h / 2 do 3 godine
22.11.2018. / 19h / 6 do 7 godina
22.11.2018. / 19.10h / 10 do 11 godina
23.11.2018. / 17h / 3 do 4 godine
23.11.2018. / 18h / 4 do 5 godina
23.11.2018. / 18.05h / 3 do 4 godine
23.11.2018. / 19h / 5 do 6 godina
23.11.2018. / 19h / 12 do 14 godina
26.11.2018. / 17h / 4 do 5 godina
26.11.2018. / 18h / 5 do 6 godina
26.11.2018. / 16.45h / 7 do 8 godina
26.11.2018. / 19h / 9 do 10 godina
27.11.2018. / 17.50h / 7 do 8 godina
27.11.2018. / 19h / 10 do 11 godina
28.11.2018. / 16.15h / 10 do 11 godina
28.11.2018. / 16.50h / 6 do 7 godina
28.11.2018. / 18h / 2 do 3 godine
28.11.2018. / 19h / 9 do 10 godina
29.11.2018. / 17h / 5 do 6 godina
29.11.2018. / 18h / 2 do 3 godine
29.11.2018. / 19h / 6 do 7 godina
29.11.2018. / 19.10h / 10 do 11 godina
30.11.2018. / 17h / 3 do 4 godine
30.11.2018. / 18h / 4 do 5 godina
30.11.2018. / 18.05h / 3 do 4 godine
30.11.2018. / 19h / 5 do 6 godina
30.11.2018. / 19h / 12 do 14 godina

Helen Doron

"Nastava je besprijekorno organizirana i pripremljena.  Estetsko uređenje prostora i učionica, kao i izrada didaktičkih materijala je za svaku pohvalu.
Moje dijete je tamo sretno i zadovoljno, jedva čeka svaki novi sat, obožava svoju teacher i stekla je nove prijatelje kao i nova znanja. Odlično!"

Lena Meštrović 4.g. i mama Irena

"Profesor sam jezika s višegodišnjim iskustvom u radu u nastavi. Ocjenu Helen Doron nastavi i teacher Marti dajem i kao nastavnik i kao mama. Nora s veseljem ide na engleski, na satu je jako uzbuđena,a do idućeg sata stalno pita kada idemo ponovno. Teacher Marta joj je uzor i kod kuće je glumi. Mislim da vam je dovoljno veliki dokaz i pohvala teacher Marti za odličan rad. Ne bih ništa mijenjala."
Nora Mršić 3.g. i mama Damira