Jesenska zabava s Helen Doron English

Jesenska zabava s Helen Doron English

Prijavite se za besplatan ogledni sat u jesenskom upisnom roku i saznajte zašto djeca vole Helen Doron engleski!

Lokacija DATUM, VRIJEME i DOB
Osijek

Prijavi se!

27.09.2018. / 17h / 0 do 2 godine
26.09.2018. / 16.30h / 4 do 5 godina
26.09.2018. / 16.30h / 5 do 6 godina
28.09.2018. / 19.30h / 7 do 8 godina
28.09.2018. / 18.15h / 9 do 10 godina
25.09.2018. / 19.15h / 11 godina
27.09.2018. / 19.15h / 12 godina nadalje
Rijeka

Prijavi se!

PONEDJELJAK / 17h / 2 do 3 godine
ČETVRTAK / 17h / 2 do 3 godine
PONEDJELJAK / 17h / 3 do 4 godine
PONEDJELJAK / 18h / 3 do 4 godine
SRIJEDA / 17h / 3 do 4 godine
UTORAK / 17h / 4 do 5 godina
SRIJEDA / 17h / 4 do 5 godina
SRIJEDA / 18h / 4 do 5 godina
ČETVRTAK / 17h / 4 do 5 godina
PETAK / 17h / 4 do 5 godina
SRIJEDA / 17h / 5 do 6 godina
PONEDJELJAK / 17h / 8 do 11 godina
PONEDJELJAK / 19h / 8 do 11 godina
ČETVRTAK / 18.45h / 8 do 11 godina
Split

Prijavi se!

28.9.2018. / 17h / 3 mj do 1 godine
28.9.2018. / 18h / 1 do 2 godine
28.9.2018. / 17h / 2 do 3 godine
28.9.2018. / 16.45h / 3 do 4 godine
26.9.2018. / 17h / 4 do 5 godine
25.9.2018. / 18h / 4 do 5 godine
27.9.2018. / 19.15h / 1. razred
27.9.2018. / 18h / 1. razred
26.9.2018. / 17.45h / 2. razred
29.9.2018. / 11h / 2. razred
Samobor

Prijavi se!

PONEDJELJAK / 18h / 5 do 6 godina
PONEDJELJAK / 19.15h / 12 do 14 godina
UTORAK / 17.30h / 3 do 4 godine
SRIJEDA / 17h / 6 do 7 godina
SRIJEDA / 18h / 1,5 do 2 godine
SRIJEDA / 19h / 9 do 11 godina
ČETVRTAK / 17h / 3 do 4 godine
ČETVRTAK / 19h / 9 do 11 godina
PETAK / 18.20h / 4 do 5 godine
PETAK / 19.15h / 9 do 10 godina
Velika Gorica

Prijavi se!

3.10.2018. / 17h / 2 do 3 godine
5.10.2018. / 17h / 3 do 4 godine
3.10.2018. / 17h / 4 do 5 godina
2.10.2018. / 18h / 6 do 7 godina
1.10.2018. / 19.15h / 7 do 8 godina
2.10.2018. / 19h / 8 do 9 godina
3.10.2018. / 19h / 9 do 10 godina
Zaprešić

Prijavi se!

26.9.2018. / 17h / 3 mj do 2 godine
3.10.2018. / 17h / 3 mj do 2 godine
1.10.2018. / 17h / 2 do 3 godine
8.10.2018. / 17h / 2 do 3 godine
2.10.2018. / 17h / 3 do 4 godine
9.10.2018. / 17h / 3 do 4 godine
27.9.2018. / 17h / 4 do 5 godina
4.10.2018. / 17h / 4 do 5 godina
1.10.2018. / 18h / 5 do 6 godina
8.10.2018. / 18h / 5 do 6 godina
28.9.2018. / 19h / 5 do 6 godina
5.10.2018. / 19h / 5 do 6 godina
28.9.2018. / 17h / 6 do 7 godina (predškolci)
5.10.2018. / 17h / 6 do 7 godina (predškolci)
26.9.2018. / 19h / 7 do 8 godina (1. razred)
3.10.2018. / 19h / 7 do 8 godina (1. razred)
2.10.2018. / 18h / 8 do 9 godina (2. razred)
3.10.2018. / 18h / 8 do 9 godina (2. razred)
9.10.2018. / 18h / 8 do 9 godina (2. razred)
10.10.2018. / 18h / 8 do 9 godina (2. razred)
Dubrava

Prijavi se!

25.9.2018. / 18h / 5 do 6 godina
25.9.2018. / 19h / 11 do 12 godina
26.9.2018. / 17h / 4 do 5 godina
26.9.2018. / 18h / 6 do 7 godina
26.9.2018. / 17h / 5 do 6 godina
27.9.2018. / 17h / 4 do 5 godina
27.9.2018. / 17h / 6 do 7 godina
27.9.2018. / 18h / 7 do 8 godina
28.9.2018. / 17h / 2 do 3 godine
28.9.2018. / 18h / 3 do 4 godine
28.9.2018. / 19h / 10 do 11 godina
1.10.2018. / 17h / 5 do 6 godina
1.10.2018. / 17h / 5 do 6 godina
1.10.2018. / 19h / 8 do 9 godina
1.10.2018. / 19h / 9 do 10 godina
2.10.2018. / 18h / 5 do 6 godina
2.10.2018. / 19h / 11 do 12 godina
3.10.2018. / 17h / 4 do 5 godina
3.10.2018. / 18h / 6 do 7 godina
3.10.2018. / 17h / 5 do 6 godina
4.10.2018. / 17h / 4 do 5 godina
4.10.2018. / 17h / 6 do 7 godina
4.10.2018. / 18h / 7 do 8 godina
5.10.2018. / 17h / 2 do 3 godine
5.10.2018. / 18h / 3 do 4 godine
5.10.2018. / 19h / 10 do 11 godina
Gajnice

Prijavi se!

25.9.2018. / 17h / 3 mj do 2 godine
2.10.2018. / 17h / 3 mj do 2 godine
27.9.2018. / 17h / 2 do 3 godine
4.9.2018. / 17h / 2 do 3 godine
28.9.2018. / 17h / 3 do 4 godine
5.10.2018. / 17h / 3 do 4 godine
1.10.2018. / 17h / 4 do 5 godina
3.10.2018. / 17h / 4 do 5 godina
28.9.2018. / 18.15h / 5 do 6 godina (nije predškolac)
5.10.2018. / 18.15h / 5 do 6 godina (nije predškolac)
27.9.2018. / 18h / 6 do 7 godina (predškolac)
4.10.2018. / 18h / 6 do 7 godina (predškolac)
28.10.2018. / 17h / 7 do 8 godina (1. razred)
5.10.2018. / 17h / 7 do 8 godina (1. razred)
1.10.2018. / 18h / 8 do 9 godina (2 razred)
2.10.2018. / 18h / 9 do 10 godina (3. razred)
1.10.2018. / 19h / 10 do 11 godina (4. razred)
3.10.2018. / 19.15h / 11 do 12 godina (5. razred)
4.10.2018. / 19.15h / 11 do 12 godina (5. razred)
Kruge

Prijavi se!

25.9.2018. / 19h / 10+ godina
26.9.2018. / 17h / 3 do 4 godine
27.9.2018. / 17h / 6 do 7 godina
28.9.2018. / 17h / 4 do 5,5 godina
28.9.2018. / 18h / 2 do 3 godine
28.9.2018. / 19.30h / 10+ godina
29.9.2018. / 9h / 2 do 3 godine
29.9.2018. / 10h / 6 do 7 godina
29.9.2018. / 10h / 3 do 4 godine
29.9.2018. / 11h / 4 do 5 godina
Lanište

Prijavi se!

25.9.2018. / 17h / 2 do 3 godine
25.9.2018. / 19.15h / 6 do 7 godina
26.9.2018. / 17.30h / 9 do 10 godina (3.razred)
27.9.2018. / 17.15h / 3 do 4 godine
28.9.2018. / 19.15h / 10 do 11 godina (4.razred)
Maksimir

Prijavi se!

24.9.2018. / 16.45h / 7 do 8 godina
24.9.2018. / 17h / 6 do 7 godina
24.9.2018. / 18h / 0 do 2 godine
26.9.2018. / 17h / 2 do 3 godine
26.9.2018. / 17.45h / 6 do 7 godina
27.9.2018. / 17h / 5 do 6 godina
27.9.2018. / 18h / 2 do 3 godine
27.9.2018. / 18h / 3 do 4 godine
27.9.2018. / 19h / Teen Choices
28.9.2018. / 17h / 0 do 2 godine
28.9.2018. / 17h / 6 do 7 godina
28.9.2018. / 18h / 2 do 3 godine
28.9.2018. / 18.15h / 7 do 8 godina
29.9.2018. / 10h / 3 do 4 godine
1.10.2018. / 16.45h / 7 do 8 godina
1.10.2018. / 17h / 6 do 7 godina
1.10.2018. / 18h / 0 do 2 godine
3.10.2018. / 17h / 2 do 3 godine
3.10.2018. / 17.45h / 6 do 7 godina
4.10.2018. / 17h / 5 do 6 godina
4.10.2018. / 18h / 2 do 3 godine
4.10.2018. / 18h / 3 do 4 godine
4.10.2018. / 19h / Teen Choices
5.10.2018. / 17h / 0 do 2 godine
5.10.2018. / 17h / 6 do 7 godina
5.10.2018. / 18h / 2 do 3 godine
5.10.2018. / 18.15h / 7 do 8 godina
6.10.2018. / 10h / 3 do 4 godine
Medveščak

Prijavi se!

25.9.2018. / 19h / od 7 godina
26.9.2018. / 17h / 2 do 3 godine
26.9.2018. / 19.30h / od 7 godina
27.9.2018. / 17h / 3 mj do 2 godine
28.9.2018. / 18h / 4 do 5 godine
28.9.2018. / 19h / od 11 godina
Ravnice

Prijavi se!

25.09.2018. / 17h / 0 do 2 godine
25.09.2018. / 18h / 5 do 6 godina
25.09.2018. / 19.15h / 7 do 8 godina
26.09.2018. / 17h / 2 do 3 godine
27.09.2018. / 19:15h / 9 do 10 godina
28.09.2018. / 17h / 3 do 4 godine
28.09.2018. / 18h / 4 do 5 godina
28.09.2018. / 17.15h / 10 do 11 godina
Sesvete

Prijavi se!

27.9.2018. / 17h / 3 do 4 godine
27.9.2018. / 17h / 5 do 6 godina
1.10.2018. / 17h / 5,5 do 7 godina
1.10.2018. / 18h / 2 do 3 godine
1.10.2018. / 19h / 7 do 9 godina
2.10.2018. / 18h / 3 do 4 godine
2.10.2018. / 19h / 4 do 5,5 godina
4.10.2018. / 17h / 3 do 4 godine
4.10.2018. / 17h / 5 do 6 godina
8.10.2018. / 17h / 5,5 do 7 godina
8.10.2018. / 18h / 2 do 3 godine
8.10.2018. / 19h / 7 do 9 godina
9.10.2018. / 18h / 3 do 4 godine
9.10.2018. / 19h / 4 do 5,5 godina
11.10.2018. / 17h / 3 do 4 godine
11.10.2018. / 17h / 5 do 6 godina
Sigečica

Prijavi se!

25.9.2018. / 16.50h / 0 do 2 godine
27.9.2018. / 17.50h / 2 do 3 godine
28.9.2018. / 17.20h / 2 do 3 godine
28.9.2018. / 17.20h / 7 do 9 godina
28.9.2018. / 16.30h / 3 do 5 godina
28.9.2018. / 18.30h / 6 do 7 godina
29.9.2018. / 9h / 3 do 4 godine
29.9.2018. / 10h / 4 do 5 godina
Špansko

Prijavi se!

28.9.2018. / 18.15h / 2 do 3 godine
25.9.2018. / 16.30h / 3 do 4 godine
26.9.2018. / 18h 4 / do 5 godina
29.9.2018. / 11.30h / 4 do 5 godina
28.9.2018. / 16.30h / 5 do 6 godina
Sveti Duh

Prijavi se!

25.9.2018. / 17h / 2 do 3 godine
25.9.2018. / 18h / 3 do 4 godina
25.9.2018. / 19.15h / 4 do 5 godina
26.9.2018. / 16.30h / 8 do 9 godina
26.9.2018. / 16.45h / 6 do 7 godina
26.9.2018. / 17h / 2 do 3 godine
26.9.2018. / 19h / 11 do 13 godine
26.9.2018. / 19.30h / 13 godine i više
27.9.2018. / 16.45h / 7 do 8 godina
27.9.2018. / 18h / 7 do 9 godina
27.9.2018. / 18h / 3 do 4 godina
27.9.2018. / 18h / 3 mj do 2 godine
27.9.2018. / 19h / 11 do 13 godina
28.9.2018. / 16.45h / 8 do 10 godina
28.9.2018. / 17h / 3 do 4 godina
28.9.2018. / 18.15h / 5 do 6 godina
28.9.2018. / 19.15h / 7 do 8 godina
29.9.2018. / 9h / 3 do 4 godina
29.9.2018. / 10h / 4 do 5 godina
1.10.2018. /16.30h / 10 do 11 godina
1.10.2018. / 17h / 2 do 3 godine
1.10.2018. / 18.15h / 5 do 6 godina
1.10.2018. / 19h / 11 do 13 godina
2.10.2018. / 17h / 2 do 3 godine
2.10.2018. / 18h / 3 do 4 godina
2.10.2018. / 19.15h / 4 do 5 godina
3.10.2018. / 16.30h / 8 do 9 godina
3.10.2018. / 16.45h / 6 do 7 godina
3.10.2018. / 17h / 2 do 3 godine
3.10.2018. / 19h / 11 do 13 godine
3.10.2018. / 19.30h / 13 godine i više
4.10.2018. / 16.45h / 7 do 8 godina
4.10.2018. / 18h / 7 do 9 godina
4.10.2018. / 18h / 3 do 4 godina
4.10.2018. / 18h / 3 mj do 2 godine
4.10.2018. / 19h / 11 do 13 godina
5.10.2018. / 16.45h / 8 do 10 godina
5.10.2018. / 17h / 3 do 4 godina
5.10.2018. / 18.15h / 5 do 6 godina
5.10.2018. / 19.15h / 7 do 8 godina
6.10.2018. / 9h / 3 do 4 godina
6.10.2018. / 10h / 4 do 5 godina
Vrbik

Prijavi se!

26.9.2018. / 16.50h / 7 do 8 godina
27.9.2018. / 18h / 2 do 3 godine
27.9.2018. / 19h / 6 do 7 godina
28.9.2018. / 17h / 3 do 4 godine
28.9.2018. / 18h / 4 do 5 godina

Helen Doron

"Nastava je besprijekorno organizirana i pripremljena.  Estetsko uređenje prostora i učionica, kao i izrada didaktičkih materijala je za svaku pohvalu.
Moje dijete je tamo sretno i zadovoljno, jedva čeka svaki novi sat, obožava svoju teacher i stekla je nove prijatelje kao i nova znanja. Odlično!"

Lena Meštrović 4.g. i mama Irena

"Profesor sam jezika s višegodišnjim iskustvom u radu u nastavi. Ocjenu Helen Doron nastavi i teacher Marti dajem i kao nastavnik i kao mama. Nora s veseljem ide na engleski, na satu je jako uzbuđena,a do idućeg sata stalno pita kada idemo ponovno. Teacher Marta joj je uzor i kod kuće je glumi. Mislim da vam je dovoljno veliki dokaz i pohvala teacher Marti za odličan rad. Ne bih ništa mijenjala."
Nora Mršić 3.g. i mama Damira