🌞3,2,1 - prijave za šk. god. 2024./2025. su u tijeku! 🌞Upisi

Uvjeti korištenja

Pristup i korištenje ove web stranice pruža društvo Helen Doron, Ltd. pod sljedećim uvjetima i odredbama:

Web stranicama Helen Doron („Web stranice“) i mobilnim aplikacijama („Aplikacije“) i povezanim uslugama (zajedno s Web stranicama: „Usluga“) upravlja društvo Helen Doron Ltd. („Helen Doron“, „HD“, „nas“, ili „mi“). Pristup i korištenje Usluge podliježe sljedećim Uvjetima i odredbama Usluge („Uvjeti i odredbe“). Pristupanjem ili korištenjem bilo kojeg dijela Usluga izjavljujete da ste pročitali, razumjeli i da pristajete na ove Uvjete i odredbe, uključujući sve buduće izmjene.

NAPOMENA: OVI UVJETI I ODREDBE SADRŽE OBAVEZUJUĆU ARBITRAŽU ODREDBE O SPOROVIMA KOJA ZAHTIJEVA KORIŠTENJE ARBITRAŽE NA INDIVIDUALNOJ OSNOVI ZA RJEŠAVANJE SPOROVA U ODREĐENIM OKOLNOSTIMA.

 1. Korištenjem ove stranice korisnici su suglasni da budu zakonski obvezani ovim Uvjetima i odredbama koji stupaju na snagu odmah nakon što korisnik prvi put pristupi web stranici. Molimo da korisnici koji nisu suglasni da budu zakonski obvezani svim navedenim Uvjetima i odredbama ne pristupaju i / ili ne koriste ovu web stranicu.
 2. U vezi s prijavom i korištenjem Usluge, suglasni ste da ćete (i) pružiti točne, aktualne i potpune informacije o vama i / ili vašoj organizaciji na zahtjev društva Helen Doron; (ii) održavati povjerljivost vaše zaporke i drugih informacija vezanih uz sigurnost vašeg računa; (iii) održavati i pravovremeno ažurirati sve podatke o registraciji koje ste dali društvu Helen Doron kako bi ti podaci bili točni, aktualni i potpuni; i (iv) biti u potpunosti odgovorni za sva korištenja vašeg računa i za sve radnje koje se odvijaju putem vašeg računa.

OPĆI SADRŽAJ

 1. Kao uvjet za slanje bilo kakvih ocjena, recenzija, informacija, podataka, teksta, fotografija, zvučnih isječaka, audiovizualnih djela, prijevoda, slikovnih kartica ili drugih materijala na Uslugama („Sadržaj“), ovime društvu Helen Doron dajete besplatnu, trajnu, neopozivu, svjetsku, neekskluzivnu, prenosivu dozvolu koja se može podlicencirati za korištenje, reprodukciju, kopiranje, prilagođavanje, izmjenu, spajanje, distribuciju, javno prikazivanje, stvaranje izvedenih djela, uključivanje takvog Sadržaja u druga djela; dajete podlicencu na višestrukim razinama Sadržaja i potvrđujete da ovu dozvolu ne možete prekinuti nakon slanja Sadržaja na Usluge. Izjavljujete da ste vlasnik ili da ste osigurali sva zakonska prava potrebna za Sadržaj koji ste dostavili kako biste ga vi, društvo Helen Doron i drugi upotrebljavali kako je opisano ili na drugi način naveden u ovim Uvjetima i odredbama. Razumijete da će drugi korisnici imati pristup Sadržaju i da niti oni niti društvo Helen Doron nemaju nikakvu obvezu prema vama ili bilo kome drugome da održe povjerljivost Sadržaja.
 2. Društvo HD može u bilo kojem trenutku promijeniti, ažurirati ili izmijeniti ove odredbe i uvjete objavljivanjem izmjena na internetu. Korisnici bi trebali redovito pregledavati ove odredbe i uvjete kako bi bili sigurni da su svjesni svih promjena, ažuriranja ili izmjena i dopuna koje je napravilo društvo HD. Nastavkom korištenja web stranice nakon objave promjena, ažuriranja te izmjena i dopuna korisnici daju suglasnost da budu zakonski obvezani ovim uvjetima i odredbama u skladu s promjenama, ažuriranjima te izmjenama i dopunama.
 3. Sadržaj ove web stranice podliježe autorskim pravima društva HD. Korisnici ne smiju kopirati, reproducirati, ponovno objavljivati, preuzimati, objavljivati, emitirati, prenositi, učiniti dostupnima javnosti ili na bilo koji drugi način koristiti sadržaj web stranice, osim za osobnu, nekomercijalnu upotrebu. Korisnici su također suglasni da neće prilagođavati, mijenjati ili stvarati izvedenice bilo kojeg sadržaja na web stranici, osim za osobnu, nekomercijalnu upotrebu. Za svako drugo korištenje sadržaja na web stranici potrebno je prethodno pismeno odobrenje društva HD.

NEPRIKLADNO KORIŠTENJE

 1. Nećete prenositi, prikazivati ili na drugi način pružati na ili putem Usluge sadržaj koji je: (i) klevetnički, nasilan, prijeteći, uznemirujući, pun mržnje, uvredljiv ili koji na drugi način krši bilo koji zakon ili pravo bilo koje treće strane (uključujući autorska prava, zaštitni znak, pravo na privatnost, pravo osobnosti ili druga osobna ili vlasnička prava); ili je, (ii) prema isključivoj prosudbi društva Helen Doron, nepoželjan ili koji ograničava ili sprečava bilo koju drugu osobu da koristi Uslugu ili koja može izložiti društvo Helen Doron ili njegove korisnike bilo kakvoj šteti ili odgovornosti.

ODŠTETA ZA DRUŠTVO HELEN DORON

 1. Suglasni ste da ćete braniti, obeštetiti i štititi društvo Helen Doron i njegove direktore, službenike, zaposlenike, ugovaratelje, agente, dobavljače, davatelje licenci, nasljednike i pravne nasljednike od svih gubitaka, potraživanja, pokretanja parnica, obveza, odgovornosti i štete, uključujući odvjetničke naknade koje proizlaze iz ili se odnose na vaš pristup ili korištenje Usluga, bilo koje lažne izjave koje ste nam dali (kao dio ovih Uvjeta i odredbi ili drugo), kršenje bilo kojeg od ovih Uvjeta i odredbi s vaše strane ili svih tvrdnji da je bilo koji prijevod koji vam dostavimo netočan, neprikladan ili neispravan na bilo koji način.

DOZVOLA ZA APLIKACIJE

 1. U skladu s ovim Uvjetima i odredbama, društvo Helen Doron daje vam neprenosivu, neekskluzivnu dozvolu za preuzimanje, instaliranje i korištenje jedne kopije svake Aplikacije u obliku objektnog koda samo na interaktivnom bežičnom uređaju koji posjedujete ili kojim upravljate. Ne smijete izvoditi niti pokušati izvesti izvorni kod cijele ili ikojeg dijela bilo koje Aplikacije, dozvoliti bilo kojoj trećoj strani da izvede ili pokuša izvesti takav izvorni kod ili napraviti obrnuti inženjering, dekompiliranje, rastavljanje ili prevođenje bilo koje Aplikacije ili bilo kojeg njenog dijela. Društvo Helen Doron i njegovi davatelji licenci vlasnici su i zadržat će sva prava intelektualnog vlasništva i druga prava u vezi s Aplikacijama i svim njihovim promjenama, izmjenama ili ispravcima.
 • Sljedeći se uvjeti i odredbe primjenjuju na vas samo ako upotrebljavate dućan App Store društva Apple. U mjeri u kojoj su drugi uvjeti i odredbe ovih Uvjeta i odredbi manje restriktivni od ili na drugi način proturječni uvjetima i odredbama ovog stavka, primjenjuju se restriktivniji ili proturječni uvjeti i odredbe iz ovog stavka, ali isključivo u odnosu na Aplikacije iz dućana App Store društva Apple. Prihvaćate i slažete se da su ovi Uvjeti i odredbe isključivo između vas i društva Helen Doron, a ne društva Apple te da društvo Apple nije odgovorno za Aplikacije ili njihov sadržaj. Vaše korištenje bilo koje Aplikacije mora biti u skladu s Uvjetima korištenja dućana App Store društva Apple. Prihvaćate da društvo Apple nema nikakvu obvezu pružanja usluga održavanja i podrške u vezi s Aplikacijama. U slučaju da bilo koja Aplikacija nije u skladu s važećim jamstvom, možete obavijestiti društvo Apple i ono će vam nadoknaditi kupovnu cijenu Aplikacije, ako postoji; u najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, društvo Apple neće imati nikakvu drugu jamstvenu obvezu s obzirom na Aplikacije, a sva ostala potraživanja, gubici, obveze, štete ili troškovi koji se mogu pripisati bilo kakvom nepoštivanju bilo kojeg jamstva uređeni su isključivo ovim Uvjetima i odredbama. Vi i društvo Helen Doron potvrđujete da društvo Apple nije odgovorno za rješavanje bilo kakvih potraživanja od vas ili bilo koje treće strane koja se odnose na Aplikacije ili vaše posjedovanje i / ili korištenje bilo koje aplikacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na: (i) potraživanja u vezi s odgovornošću za proizvode; (ii) sve tvrdnje da neka Aplikacija nije u skladu s bilo kojim primjenjivim pravnim ili regulatornim zahtjevima; i (iii) potraživanja koja proizlaze iz zaštite potrošača ili sličnog zakona. Vi i društvo Helen Doron potvrđujete da, u slučaju da bilo koja treća strana tvrdi da bilo koja Aplikacija ili vaše posjedovanje i korištenje te Aplikacije krši prava intelektualnog vlasništva treće strane, društvo Helen Doron, a ne društvo Apple, bit će isključivo odgovorno za istragu, obranu, namirenje i izvršenje bilo koje takve tvrdnje o kršenju prava intelektualnog vlasništva u mjeri u kojoj to zahtijevaju ovi Uvjeti i odredbe. Prilikom korištenja bilo koje Aplikacije morate se pridržavati primjenjivih odredbi ugovora treće strane. Vi i društvo Helen Doron potvrđujete i slažete se da su društvo Apple i njegove podružnice korisnici treće strane ovih Uvjeta i odredbi u odnosu na vašu dozvolu za Aplikacije i da će, nakon što prihvatite ove Uvjete i odredbe, društvo Apple imati pravo (i smatrat će se da je prihvatilo pravo) da provodi ove Uvjete i odredbe protiv vas kao korisnik treće strane.
 1. Imena, slike i logotipi koji identificiraju društvo HD, Helen Doron Early English, Helen Doron Teen English (HDTE) ili bilo koje druge proizvode i usluge povezane s društvom HD ili trećim stranama i s njima povezanim proizvodima i uslugama podliježu autorskim pravima, dizajnerskim pravima, zaštitnim znakovima i patentima društva HD i / ili odgovarajućih trećih strana. Ništa sadržano u ovim uvjetima neće se tumačiti kao da se impliciranjem, sprječavanjem ili na drugi način daje bilo kakva dozvola ili pravo korištenja bilo kojeg autorskog prava, prava dizajna, zaštitnog znaka ili patenta koji pripadaju društvu HD ili bilo kojoj trećoj strani.

POVEZNICE, WEB STRANICE I USLUGE TREĆE STRANE

 1. Usluga može sadržavati poveznice na web stranice trećih strana, oglašivače, usluge, posebne ponude ili druge događaje ili aktivnosti koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom društva Helen Doron. Ne odobravamo niti preuzimamo nikakvu odgovornost za te web stranice, informacije, materijale, proizvode ili usluge trećih strana. Ako pristupate nekoj web stranici, usluzi ili sadržaju treće strane sa stranice društva Helen Doron, shvaćate da se ovi Uvjeti i odredbe i naša Pravila zaštite privatnosti ne primjenjuju na vaše korištenje tih web stranica. Izričito prihvaćate i slažete se da društvo Helen Doron neće biti odgovorno, izravno ili neizravno, za bilo kakvu štetu ili gubitak koji proizlazi iz vašeg korištenja web stranice, usluge ili sadržaja treće strane.
 2. Usluga može uključivati oglase koji mogu biti usmjereni na Sadržaj ili informacije o Usluzi ili druge informacije. Vrste i opseg oglašavanja od strane društva Helen Doron na Usluzi podložni su promjenama. Uzevši u obzir da vam društvo Helen Doron omogućuje pristup i korištenje Usluge, suglasni ste da društvo Helen Doron i njegovi pružatelji usluga i partneri treće strane mogu staviti oglase u vezi s prikazom sadržaja ili informacija koje ste dostavili vi ili netko drugi.
 3. Korisnici pristaju na korištenje web stranice samo u zakonite svrhe, na načine koji ne ograničavaju, sprječavaju ili krše pravo drugih na korištenje web stranice. Zabranjeno ponašanje uključuje: uznemiravanje ili uzrujavanje bilo koga ili stvaranje neugodnosti bilo kome, prenošenje nepristojnog ili uvredljivog sadržaja ili ometanje normalnog protoka informacija i dijaloga unutar web stranice.
 4. Sadržaj web stranice, uključujući informacije, imena, slike, fotografije, logotipe i ikone u vezi s tvrtkama, proizvodima i uslugama (ili proizvodima i uslugama trećih strana) koji se odnose na društvo HD i / ili tvrtke povezane s društvom HD, pruža se „ONAKAV KAKAV JEST“ i ovisno o  „DOSTUPNOSTI“ bez ikakvih jamstava, izraženih ili impliciranih u mjeri dopuštenoj zakonom, uključujući implicirana jamstva o zadovoljenju kvalitete, prikladnosti za određenu svrhu, nekršenju zakona, kompatibilnosti, sigurnosti i točnosti.
 5. U najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, društvo HD neće biti odgovorno korisnicima web stranice ili bilo kojoj trećoj strani koja podnosi zahtjev putem korisnika web stranice za bilo kakvu štetu u vezi s web stranicom ili bilo kojim materijalima koji se na njoj nalaze. Društvo HD ni pod kojim uvjetima neće biti odgovorno za bilo koji od navedenih gubitaka ili štetu (bez obzira na to jesu li ti gubici bili predviđeni ili su predvidivi, poznati ili nepoznati):
 6. gubitak podataka;
 7. gubitak prihoda ili očekivane dobiti;
 8. gubitak u poslovanju;
 9. gubitak mogućnosti;
 10. gubitak dobre volje ili povredu ugleda;
 11. gubitke koje su pretrpjele treće strane; ili
 12. bilo koju neizravnu, posljedičnu, posebnu ili primjernu štetu koja proizlazi iz uporabe web stranice bez obzira na oblik djelovanja.
 13. Društvo HD ne jamči da će funkcije sadržane u sadržaju web stranice biti neprekinute ili bez grešaka, da će greške biti ispravljene ili da web stranica i poslužitelj koji ga čine dostupnima ne sadrže viruse ili bugove.
 14. Korisnici web stranice mogu biti pozvani da dostave svoje doprinose (uključujući tekst, fotografije, grafike i audio ili video zapise) na web stranicu ili portal HDEE. Dostavljanjem navedenih doprinosa korisnici su suglasni da društvu HD daju trajno, neekskluzivno pravo bez naknade koje se može podlicencirati i dozvolu za korištenje, reproduciranje, izmjenjivanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje, stvaranje izvedenih djela, distribuiranje, izvođenje, prikazivanje, stavljanje na raspolaganje javnosti i na ostvarivanje svih autorskih prava i prava osobnosti u svezi s navedenim doprinosima diljem svijeta i / ili na inkorporiranje navedenih doprinosa u druge radove u bilo kojem mediju koji je sada poznat ili kasnije razvijen tijekom punog trajanja svih prava koja mogu postojati u navedenim doprinosima u skladu s ograničenjima privatnosti utvrđenim u Pravilima o privatnosti društva HD. Mole se korisnici koji društvu HD ne žele dodijeliti gore navedena prava da ne dostavljaju doprinose na web stranicu.
 15. Nadalje, u svezi sa stavkom 9., dostavljanjem doprinosa na web stranicu korisnici jamče:
 16. da su spomenuti doprinosi izvorno djelo korisnika;
 17. da korisnik koji ih je dostavio ima pravo stavljanja navedenih doprinosa na raspolaganje društvu HD u sve gore navedene svrhe;
 18. da navedeni doprinosi nisu klevetnički;
 19. da spomenuti doprinosi ne krše niti jedan zakon;
 20. da će se društvu HD nadoknaditi svi pravni troškovi, nanesena šteta ili drugi troškovi koje društvo HD može pretrpjeti zbog kršenja gore navedenog jamstva od strane korisnika;
 21. da se odriču svih moralnih prava u navedenom doprinosu za dostavljanje i objavljivanje na web stranici u gore navedene svrhe.
 22. Korisnici ne smiju slati nikakav klevetnički ili nezakoniti materijal bilo koje prirode na forumu web stranice. To uključuje tekst, grafike te audio i video programe.
 23. Strogo je zabranjeno slati doprinose s namjerom izvršenja ili promicanja nezakonitog djela.
 24. Svi dostavljeni materijali moraju biti izvorni rad korisnika koji ih je dostavio. Korisnici ne smiju dostavljati plagirane materijale. Slično tome, korisnici ne smiju kršiti prava trećih strana, uključujući autorska prava, zaštitni znak, poslovnu tajnu, patent, pravo na privatnost, pravo osobnosti te osobna ili vlasnička prava.
 25. Stavovi izneseni u područjima za dostavljanje doprinosa na web stranici su stavovi javnosti i nisu nužno stavovi društva HD.
 26. U slučaju da sud ili drugo nadležno sudsko tijelo smatra da je bilo koji od Uvjeta i odredbi neprovediv, te će odredbe biti ograničene ili eliminirane u najmanjoj mjeri koja je potrebna kako bi ovi Uvjeti i odredbe ostali u punoj snazi i učinku.

DRUŠTVO HELEN DORON NE DAJE JAMSTVA

 1. USLUGA, UKLJUČUJUĆI SVE SLIKE, AUDIO DATOTEKE I DRUGI SADRŽAJ TE SVE OSTALE INFORMACIJE, SVOJSTVA I PRAVA KOJA VAM JE DODIJELILO DRUŠTVO HELEN DORON PRUŽAJU SE NA OSNOVI „ONAKVO KAKVO JEST“. DRUŠTVO HELEN DORON I NJEGOVI DOBAVLJAČI NE DAJU NIKAKVA JAMSTVA BILO KOJE VRSTE U VEZI S USLUGOM, IZRIČITA ILI IMPLICIRANA, I IZRIČITO SE ODRIČU SVIH TAKVIH JAMSTAVA, UKLJUČUJUĆI JAMSTVO O PRODAJI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU ILI NEKRŠENJU ZAKONA. BEZ OGRANIČAVANJA OPĆENITOSTI NAVEDENOG, DRUŠTVO HELEN DORON NE DAJE NIKAKVO JAMSTVO BILO KOJE VRSTE VEZANO ZA TOČNOST, DOSTUPNOST USLUGA, CJELOVITOST, INFORMACIJSKI SADRŽAJ, RAD BEZ GREŠAKA, REZULTATE KOJI ĆE SE DOBITI KORIŠTENJEM ILI NEKRŠENJE ZAKONA. PRISTUP I KORIŠTENJE USLUGA MOGU BITI NEDOSTUPNI TIJEKOM RAZDOBLJA NAJVEĆE POTRAŽNJE, NADOGRADNJE SUSTAVA, KVAROVA ILI PLANIRANOG ILI NEPLANIRANOG ODRŽAVANJA ILI ZBOG DRUGIH RAZLOGA. NEKA ZAKONODAVSTVA NE DOPUŠTAJU IZUZIMANJE IMPLICIRANIH JAMSTAVA, ZATO SE GORE NAVEDENO IZUZIMANJE MOŽDA NE ODNOSI NA VAS.

OGRANIČENJE S OBZIROM NA VRSTU ŠTETE / OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

 1. DRUŠTVO HELEN DORON NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNO VAMA ILI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI KOJA PODNOSI ZAHTJEV PREKO VAS (BILO DA JE UTEMELJEN NA UGOVORU, DELIKTU, STROGOJ ODGOVORNOSTI ILI DRUGOME) ZA NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, POSLJEDIČNU ILI PRIMJERNU ŠTETU KOJA PROIZLAZI IZ ILI SE ODNOSI NA PRISTUP ILI KORIŠTENJE ILI NEMOGUĆNOST PRISTUPA ILI KORIŠTENJA USLUGE ILI BILO KOJEG NJENOG DIJELA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GUBITAK MOGUĆNOSTI UPOTREBE USLUGE, NETOČNE REZULTATE, GUBITAK PROFITA, PREKID POSLOVANJA ILI ŠTETU NASTALU GUBITKOM ILI OŠTEĆENJEM PODATAKA ILI NETOČNIM PODACIMA, TROŠKOVE VRAĆANJA PODATAKA, TROŠKOVE ZAMJENSKIH USLUGA ILI POTRAŽIVANJA TREĆIH STRANA ZA BILO KAKVU ŠTETU NA RAČUNALIMA, SOFTVERU, MODEMIMA, TELEFONIMA ILI DRUGOJ IMOVINI, ČAK I AKO JE DRUŠTVO HELEN DORON BILO OBAVIJEŠTENO O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. ODGOVORNOST DRUŠTVA HELEN DORONA PREMA VAMA ILI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI KOJA PODNOSI ZAHTJEV PREKO VAS ZA BILO KOJI UZROK I BEZ OBZIRA NA OBLIK DJELOVANJA, OGRANIČENA JE NA 10.000 USD. TO JE SVEUKUPNI LIMIT. POSTOJANJE VIŠE OD JEDNOG ZAHTJEVA NEĆE POVEĆATI OVAJ LIMIT.

UKIDANJE USLUGA

 1. Društvo Helen Doron može vam ukinuti pristup i korištenje Usluge odmah, u bilo koje vrijeme, iz bilo kojeg razloga, i u tom trenutku više nemate pravo koristiti Uslugu. Svoj Helen Doron račun možete ukinuti u bilo kojem trenutku slijedeći upute dostupne putem Usluge. Odredbe ovih Uvjeta i odredbi koje se odnose na zaštitu i provedbu vlasničkih prava društva Helen Doron, vaših jamstava, odricanje od jamstava, oslobađanje i odštete, ograničenja odgovornosti i vrste šteta, vlasništvo podataka i informacija, nadležni zakoni i sudska tijela te razne odredbe opstat će nakon svakog takvog ukidanja.

PRIMJENJIVO PRAVO I NADLEŽNOST

 1. Ovi Uvjeti i odredbe, njihov predmet i prava društva Helen Doron te vaša prava u skladu s ovim Uvjetima i odredbama, kao i bilo koje potraživanje, pravo pokretanja parnice ili spor („potraživanje“) koji proizlaze ili su u svezi s ovim Uvjetima i odredbama bit će regulirani i tumačeni u skladu sa zakonima Države Izrael, isključujući odredbe o sukobu zakona tog ili bilo kojeg drugog zakonodavstva, bez obzira na vašu zemlju podrijetla ili gdje pristupate Službi. BILO KOJI SPOR ILI POTRAŽIVANJE KOJI SE NA BILO KOJI NAČIN ODNOSI NA OVE UVJETE I ODREDBE ILI USLUGU BIT ĆE RIJEŠENI OBVEZUJUĆOM ARBITRAŽOM, A NE NA SUDU, osim prava društva Helen Doron da traži sudsku zabranu kako je dolje navedeno. Osim ako je drugačije izričito propisano mjerodavnim zakonom, svaka stranka snosi svoje vlastite odvjetničke naknade bez obzira na to koja se stranka smatra pretežnom strankom u arbitražnom postupku.
 2. Ako ne želite arbitrirati u sporovima s društvom Helen Doron i ako ste fizička osoba, možete se isključiti iz ovog arbitražnog ugovora slanjem e-pošte na  Info@HelenDoronGroup.com unutar 30 dana od svojeg prvog pristupa ili prvog korištenja Usluga.
 3. Ako namjeravate tražiti arbitražu, najprije morate poslati pisanu obavijest administrativnom uredu društva Helen Doron o namjeri arbitraže („Obavijest“). Društvu Helen Doron treba poslati obavijest na sljedeći način: (i) slanjem e-pošte na Info@HelenDoronGroup.com ili (ii) slanjem Obavijesti ovjerenom poštom na Helen Doron Ltd., Misgav Industrial Park, D.N. Misgav 2017900 Israel. Obavijest mora (x) opisati prirodu i osnovu zahtjeva ili spora; i (y) iznijeti konkretne tražene olakšice; i (z) navesti vaše ime, adresu i kontaktne podatke. Ako namjeravamo tražiti arbitražu protiv vas, poslat ćemo vam obavijest o sporu na osnovi vaših kontaktnih podataka koje imamo.

SNIMANJE I FOTOGRAFIRANJE

U slučajevima gdje pismeno/usmeno bude odobreno korištenje fotografija ili video materijala, isti se mogu koristiti isključivo za svrhe objavljivanja na službenoj web stranici i kanalima društvenih mreža Helen Doron škola u Hrvatskoj. Nije dozvoljeno prenošenje prava korištenja na druge osobe ili tvrtke.

JEZIK 

 1. Ovaj je ugovor izvorno napisan na engleskom jeziku (SAD). U mjeri u kojoj je prevedena verzija ovog ugovora proturječna engleskoj verziji, engleska verzija prevladava.

RAZNO

 1. Ovi Uvjeti i odredbe čine cjelokupni ugovor između vas i društva Helen Doron u vezi s ovim predmetom. Odricanje društva Helen Doron ili vas od bilo koje odredbe ovih Uvjeta i odredbi ili bilo kakvo kršenje istih u bilo kojem slučaju nije odricanje od takvog uvjeta ili odredbe ili bilo kakvog daljnjeg kršenja istih. Društvo Helen Doron može svoja prava i obveze prema ovim Uvjetima i odredbama prenijeti bezuvjetno. Ovi Uvjeti i odredbe bit će obvezujući i bit će u korist društva Helen Doron i vas te nasljednika društva Helen Doron, vašim nasljednicima i dopuštenim ustupnicima.

©1997. – 2018. Helen Doron Ltd. Sva prava pridržana.

Prijavite se na newsletter
Upisi
Koristimo kolačiće

Korištenjem naše web stranice potvrđujete da prihvaćate našu upotrebu kolačića. Ovdje možete saznati više o tome kako ih koristimo.

Više o kolačićima