Kako pomoći vašem školarcu u učenju engleskog jezika | Paula Pedić, mag. psych.

Rano je učenje stranih jezika imperativ modernog društva, stoga ne čudi da je višejezičnost europskih građana od strane Europske unije proglašena kao jedna od temeljnih kompetencija koju treba razvijati za života. U motiviranju učenika na učenje stranog jezika veliku ulogu imaju njihovi

Čitaj više

Kako učenje stranog jezika preoblikuje mozak vašeg djeteta | Paula Pedić, mag. psych.

Dosadašnja znanstvena istraživanja pokazala su da znanje dva ili više jezika ima pozitivan učinak na dječji razvoj. Djeca koja uz materinski govore i strani jezik uspješnije organiziraju vlastite aktivnosti, imaju veću sposobnost samokontrole i vješto nadgledaju svoje postupke, što posljedično može dovesti

Čitaj više

Na što sve trebam misliti prije upisa djeteta u školu stranih jezika: načela dječje psihologije

Razvojna i dječja psihologija Istraživanja unutar razvojne psihologije, jednog od potpodručja psihologije, imaju dva osnovna cilja. Prvi je opisati dječje ponašanje u svakoj točki razvoja, primjerice otkriti koje su tipične jezične sposobnosti šestogodišnjeg djeteta. Drugi cilj je otkriti uzroke koji dovode do

Čitaj više

Tri važna pitanja za one koji otvaraju franšizu za podučavanje engleskoga jezika za djecu

Uz kupnju kuće, otvaranje obrazovne franšize vjerojatno je najveća investicija koju ćete ikada učiniti. Zato morate biti 100% zadovoljni sa svojim odabirom franšize. Možda vjerujete da je franšiza već gotov proizvod koji garantira uspjeh. Iako franšiza ima svojih prednosti, ima i određene

Čitaj više