Djeca sa smislom za humor

Djeca sa smislom za humor sposobna su primjećivati smiješne stvari kod sebe i drugih te interpretirati stvarnost koja ih okružuje na komičan način. Smisao za humor nije urođena, već se uči i stječe od najranije dječje dobi. Razvijanje smisla za humor važno

Čitaj više

Djeca sa smislom za humor